Estetski hirurg je zvanje kojim se, u užem smislu, označava specijalista plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije. Opšti pojam estetske hirurgije obuhvata sve delove tela, uključujući lice, vrat i