fbpx

Kavitacija

Kavitacija je namenjena ženama i muškarcima sa problemom povećanih naslaga masti na stomaku, stražnjici, bokovima, bedrima, unutrašnjim delovima nadlaktica i kolena, kao i grudi kod muškaraca. Nije metoda za rešavanje problema preterane gojaznosti.

Šta je kavitacija?

Kavitacija je postupak kojim se postiže trenutni gubitak masnih ćelija, bez anestezije, bez ožiljaka, bez nelagodnosti, bez rizika. Predstavlja alternativu liposukciji, i osnovna razlika između liposukcije i kavitacije je u tome što je kavitacija neinvazivna i bezbolna. Princip delovanja je zasnovan na niskofrekventnom ultrazvuku.

Ultrazvučni talasi proizvode mehuriće u tretiranoj regiji, oni postepeno rastu i kada postignu svoju maksimalnu veličinu, eksplodiraju. Oslobađa se energija u obliku toplote (manji efekat) i pritiska talasa (veći efekat). Kako membrane masnih ćelija nemaju strukturni kapacitet da izdrže vibracije, efekat kavitacije ih lako razbija, pri čemu se ne vrši uticaj na vaskularno, nervno i mišićno tkivo. Rezultat je trenutni gubitak masti.

Kavitacija - Lice i telo

Šta se dalje događa?

Nakon razbijanja masnih ćelija, masnoća u obliku triglicerida odlazi u međućelijsku tečnost, gde se enzimski deli na glicerol i više masne kiseline. Glicerol, koji je rastvorljiv u vodi, odlazi u krvotok, i postaje izvor energije, dok masne kiseline idu do jetre, koja ih obrađuje na isti način kao i masne kiseline koje unosimo putem hrane.

Kakav je osećaj tokom procedure?

Tretman ne zahteva anesteziju. Većina pacijenata postupak opisuje kao bezbolno i prijatno iskustvo. Može se, međutim, javiti blaga nelagodnost usled efekta rada samog aplikatora, koja ne stvara nikakvu štetu organizmu, i nestaje čim prestane kontakt sa aplikatorom. Takođe može doći do osećaja pojačane toplote.

Kavitacija - Lice i telo

Da li da očekujem sporedne efekte?

Postoji mala mogućnst da se jave neželjeni efekti prolaznog karaktera, kao što su crvenilo, mučnina odmah nakon tretmana, koja prestaje uzimanjem vode za piće. Svi efekti su kratkoročni, i prolaze u roku od nekoliko sati, do nekoliko dana. Iako su studije pokazale da je tretman bezbedan, kavitacija nije dozvoljena pacijentima sa akutnim bolestima, u koje spadaju oboljenja jetre, tendencije ka teškim krvarenjima, zatim pacijentima sa pejsmejkerima, kao i za vreme trudnoće.

Koji su očekivani rezultati kavitacije?

Većina pacijenata izgubi od 2 cm do 5 cm po tretmanu, u zavisnosti od toga koji deo tela je podvrgnut tretmanu. Razmak između dva tretmana treba da bude najmanje 7 dana. Vreme trajanja tretmana je maksimalno 50 minuta. Najčešće je potrebno tri do pet tretmana, a rezultati su uglavnom vidljivi već nakon prvog. Rezultati mogu da variraju u zavisnosti od strukture tkiva, tretirane oblasti, starosti, metabolizma, lekova koji se uzimaju, kao i od hormonskog statusa. Pravilna ishrana, dovoljan unos vode i povećana fizička aktivnost doprinose bržem postizanju i očuvanju rezultata.

Tekst je informativnog karaktera. Za više informacija, molimo da se obratite izabranom stručnjaku.